• Contact
 • -->

  Openbare verlichting, en de fiets- en voetpaden dan?

  In 2017 is het voor het eerst voorgekomen dat er meer fietsers dan automobilisten zijn omgekomen in het verkeer, namelijk 206 fietsers tegenover 201 automobilisten. De toename van het aantal fietsslachtoffers is vooral toe te schrijven aan de groeiende populariteit van de e-bike. Voornamelijk ouderen blijken vaker te verongelukken op de e-bike. Dat ouderen in het verkeer kwetsbaar zijn is bekend. Opvallend is de hoeveelheid ernstig gewonden waarbij geen motorvoertuig betrokken is, namelijk 80%.

  Hoe zit het eigenlijk met ouderen en verlichting? Ouderen hebben immers behoefte aan veel meer licht. Opvallend is dat de SWOV in de factsheet over ‘Oudere fietsers’ niet ingaat op verlichting terwijl dit zeker een cruciale rol kan spelen. De relatieve lichtbehoefte van een 60-jarige is namelijk 15 keer zo hoog dan bij een 10-jarige. Hoe ouder we worden, hoe meer licht we nodig hebben om goed te kunnen zien. Waarbij de auto’s zorgen voor goede eigen verlichting blijft de fietsverlichting hierin veelal achter. Aangezien het de helft van het jaar ‘’donker’’ is in Nederland bestaat er mogelijk een verband tussen de eenzijdige ongelukken en het benodigde lichtniveau voor ouderen.

  Opvallend is dat fietsers het doorgaans het moeten doen met strooilicht van de naastgelegen weg. De foto’s zijn genomen in de winterperiode waarbij er geen bladeren aan de bomen zitten, maar bij deze foto’s is al goed de schaduwvorming van de bomen zichtbaar. Kortom in veel situaties lijkt de veelal gebruikte methode om fietspaden te verlichten niet adequaat om te zorgen voor goede verlichting op het fietspad, dit geldt zeker voor de oudere fietsers. Naast dit soort situaties zijn er ook situaties waarin de fietspaden totaal niet worden verlicht

  Aan de rechterzijde zijn onverlichte fietspaden te zien.


  Contact

  Wilt u meer weten omtrent de diensten die Verkeerszicht B.V. voor u kan verrichten, neem dan contact met ons op.

  Verkeerszicht B.V.
  Stationsstraat 11 7607 GX Almelo
  06 55 75 75 83
  info@verkeerszicht.nl

  www.verkeerszicht.nl