• Contact
 • -->

  Lichtvervuiling, waarom passende verlichting belangrijk is

  Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Het is zelfs zo veel verlicht dat in 43% van Nederland de Melkweg ’s nachts niet zichtbaar is. De enige landen in Europa waar er minder van het heelal zichtbaar is zijn San Marino, Malta en België.

  Waardoor wordt de lichtvervuiling veroorzaakt? Dit heeft diverse oorzaken, zoals de glastuinbouw, reclame-uitingen, bebouwing, industrie, sportveldverlichting, maar ook door de openbare straatverlichting. In Nederland staan circa drie miljoen lichtmasten opgesteld, waarbij sprake is van circa 3,5 miljoen lichtpunten voor openbare verlichting. Daarmee heeft de openbare verlichting een belangrijk aandeel in lichtvervuiling, terwijl deze bedoeld is voor de sociale- en verkeersveiligheid.

  Naast dat door de lichtvervuiling het heelal nauwelijks meer zichtbaar is heeft dit grote invloed op de mens, flora en de fauna. Bijvoorbeeld vogels die in de nacht doortrekken kunnen uit koers raken door verlichting. Door (te) felle verlichting van bijvoorbeeld boortorens of gebouwen, vliegen vogels zich dood tegen objecten of blijven ze massaal rondjes vliegen om verlichte objecten totdat ze door uitputting neervallen.

  Naast vogels hebben ook vleermuizen veel last van lichtvervuiling. In Nederland komen 20 verschillende vleermuissoorten voor die allemaal beschermd zijn. Vleermuizen zijn erg gevoelig voor verlichting (voornamelijk groen en blauw licht), dit geldt voor zowel de verblijfplaats als hun jachtgebied. Verlichte wegen vormen onoverbrugbare lichtbarrières voor vleermuizen. Gevolg: hun leef- en jachtgebied wordt door al dat licht ingrijpend versnipperd.

  Maar er zijn nog diverse andere gevolgen, zoals: gezondheidsschade mens, achteruitgang nachtvlinders, depressie bij muizen, aangepast groeigedrag planten en verstoren van ritme van broedvogels.

  Nederland is goed zichtbaar vanuit de ruimte..


  Contact

  Wilt u meer weten omtrent de diensten die Verkeerszicht B.V. voor u kan verrichten, neem dan contact met ons op.

  Verkeerszicht B.V.
  Stationsstraat 11 7607 GX Almelo
  06 55 75 75 83
  info@verkeerszicht.nl

  www.verkeerszicht.nl