• Contact
 • -->

  Energiebesparing openbare verlichting

  Nederland heeft met het energieakkoord voor duurzame groei een belangrijke stap gezet naar een schone toekomst. In dit akkoord is onder meer afgesproken dat de openbare verlichting in 2020 20% zuiniger dient te zijn dan in 2013 en 50% in 2030. Om dit te bereiken dient tevens minimaal 40% van de openbare verlichting te worden voorzien van een slim energiemanagement systeem. Dit betekent het op een slimme wijze schakelen en dimmen van het lichtniveau van de openbare verlichting. 

  In 2016 was er een besparing gerealiseerd van 4,7% ten opzichte van 2013. In dat zelfde jaar was 25% van de gemeentelijke verlichting energiezuinig. Werk aan de winkel dus. Maar hoe kan dit bereikt worden? Daarvoor is een lijst opgesteld met energiebesparende maatregelen voor openbare verlichting.

  In deze lijst met maatregelen worden enkele voor de hand liggende maatregelen besproken zoals efficiëntere lampen en het dimmen van verlichting in avond- en nachtsituaties. Maar ook worden er voorbeelden gegeven van maatregelen die nog veel meer energie kunnen besparen. Denk hierbij aan het creëren van een gelijkmatiger lichtniveau met minder lichtmasten, armaturen die zo ontworpen zijn dat ze geen licht naar de hemelkoepel verspreiden maar het licht gericht brengen daar waar je het wil hebben (dit zorgt tevens voor minder lichtvervuiling) en het vervangen van lichtmasten door actieve wegmarkering met ledverlichting in plaats van lichtmasten in buitengebieden.

  Een goed lichtplan en de vraag stellen of de verlichting überhaupt benodigd is, draagt bij aan het besparen van energie op de openbare verlichting. Door de bestaande situatie in kaart te brengen (nulmeting) en te zoeken naar een passende oplossing voor elke specifieke situatie is er veel energie te besparen. Dit kan worden gedaan door middel van de zogenaamde Pluk & Playlist. Door de juiste keuzes te maken waarbij verlichting wordt gesaneerd  (lichtmasten kunnen ook zorgen voor ongelukken) daar waar het kan en er goed verlicht wordt daar waar het moet (verlichting op fiets- en voetpaden), kan eenvoudig worden voldaan aan het energieakkoord.

  Tijd voor groene verlichting...


  Contact

  Wilt u meer weten omtrent de diensten die Verkeerszicht B.V. voor u kan verrichten, neem dan contact met ons op.

  Verkeerszicht B.V.
  Stationsstraat 11 7607 GX Almelo
  06 55 75 75 83
  info@verkeerszicht.nl

  www.verkeerszicht.nl