• Contact
 • -->

  Advisering fietsstructuur Colmschate

  Vaker de fiets pakken en niet de auto. Dat idee staat en valt met een infrastructuur die uitnodigend is voor fietsers. Ook in de wijk Roessink. Om voor alle verkeersgebruikers de inrichting van fiets- en voetpaden voor de toekomst geschikt te maken, ontwikkelde de Matthijs van Hofwegen voor gemeente Deventer een integraal plan.

  De wijk Roessink maakt deel uit van Colmschate-Zuid. Het is een zogenaamde ‘bloemkoolwijk’, waar sinds 1986 kleine roosjes woningen zijn aangebouwd. De fietser en voetganger staan in deze buurt centraal. Maar om dat zo te houden waren er betere fietspaden nodig.

  Meer fietsers

  De paden in Roessink waren slecht. Dat bleek al uit meldingen van bewoners. De gemeente hield een schouw en samen met collega’s kwam verkeerskundige Matthijs van Hofwegen al snel tot de conclusie: grootschalig onderhoud plegen was niet genoeg. ‘De fietsstructuur in Roessink moest veiliger en toegankelijker’, aldus Matthijs. ‘Omdat het fietsgebruik met de jaren toeneemt en we dit willen stimuleren. En tegelijkertijd omdat er steeds meer verschillende soorten vervoer in de wijk te vinden zijn. Naast auto’s, fietsen, bromfietsen en scooters rijden er elektrische bakfietsen, steps en speed pedelecs rond. Voor alle verkeersgebruikers willen we als gemeente een goede, snelle en duidelijke routes aanleggen van A naar B.’

  Wijziging van fietsroutes

  Voor Roessink koos de gemeente een algehele aanpak. Matthijs schakelde de expertise in van Bas van Roessel van de Fietsersbond. ‘De nood was hoog’, blikt Bas terug. ‘De smalle paden lagen er al dertig jaar. De wegen en paden waren in al die tijd nauwelijks aangepast, terwijl de wijk wel veranderd is en nieuwe voorzieningen kent. Dat vraagt om het wijzigen van fietsroutes. Daarin zijn de routes rondom scholen belangrijk en heeft Matthijs ook goed gelet op andere veelgebruikte en logische fietstrajecten. Eigenlijk in alle richtingen. Denk aan de aansluiting op het lokale netwerk van fietsknooppunten en een goede verbinding met de Siemelinksweg als onderdeel van de N348 naar Raalte.’

  Verbinding Siemelinksweg

  Matthijs besprak met Bas een nieuw voorstel voor een fietsinfrastructuur. In november 2020 dachten bewoners van Roessink mee in het verdere ontwerp en wordt de infrastructuur verder aangescherpt. ‘Voor een goede aansluiting op de Siemelinksweg was er een doorbreking van de geluidswal nodig’, vertelt Matthijs. ‘De direct omwonenden van straten als de Korenbloem waren bang voor meer geluidsoverlast. Ondanks dat geluidsonderzoek aantoonde dat de toename van geluid minimaal was, is de beleving van mensen voor ons net zo belangrijk. Daarom legden we de opties voor aan bewoners. De overgrote meerderheid van omwonenden koos voor het openbreken van de geluidswal en het bouwen van een sluisje op die plek, om de eventuele geluidsoverlast van de drukke Siemelinksweg verder in te perken. Dat is goed gelukt.’

  Schoolomgeving

  Bredere paden, afzonderlijke paden voor voetgangers en fietsers, geen trottoirbandjes meer. Ook over de herinrichting rondom de basisscholen zijn Matthijs en Bas tevreden. De schoolomgevingen kunnen als voorbeeld dienen voor andere stadsdelen en gemeenten. Basisschool Het Roessink kijkt ook terug op een geslaagd project. De school ligt aan een doodlopende weg en veel ouders brengen hun kind met de fiets naar school. ‘De verkeerssituatie rondom school is overzichtelijker geworden. Dat maakt de weg naar school nog veiliger voor kinderen en hun ouders en de school beter bereikbaar’


  Contact

  Wilt u meer weten omtrent de diensten die Verkeerszicht B.V. voor u kan verrichten, neem dan contact met ons op.

  Verkeerszicht B.V.
  Stationsstraat 11 7607 GX Almelo
  06 55 75 75 83
  info@verkeerszicht.nl

  www.verkeerszicht.nl